Sponsoren

REA College NederlandSTE Languages

      facebook 02  linkedin 02 

Inloggen voor Leden

Welkom bij de Opleidings Vereniging Limburg OVL 2.0

OVL 2.0 is een netwerkvereniging voor professionals in Limburg die zich bezighoudt met ontwikkelen van eenentwintigste eeuwse skills voor medewerkers in bedrijven en organisaties.
Onze leden zijn beroepsmatig bezig met het opleiden en ontwikkelen van die medewerkers in Limburg.
OVL 2.0 positioneert zich in het midden van het krachtenveld Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid.
Door het aanbieden van een platform, waarbij centraal staan thema’s als: leren en innovatie, aantrekkelijk werkgeverschap, ontwikkel jezelf, leren leren: wat moet veranderen en ontwikkelen en visie op opleiden
in de 21 eeuw streeft OVL 2.0 er naar een rol van betekenis te spelen ten aanzien van opleiding en ontwikkeling van huidige en toekomstige medewerkers werkzaam en/of studerend in Limburg.
OVL 2.0 is als netwerk van professionals erop gericht om door seminars, dialoogsessies, bedrijfsbezoeken en het faciliteren van werkgroepen bij te dragen aan de verdere professionalisering van de aangesloten
leden en hun netwerk.

Opleidings Vereniging Limburg OVL 2.0 | KvK: 40189862 | info@opleidingsvereniginglimburg.nl | design Jac Kuijpers